Energiberegning

Energiberegning og varmetabsberegning af nybyggeri samt om- og tilbygninger.

Kontakt os for nærmere information om materiale som vi skal benytte i forbindelse med beregninger af Deres ejendom.

En energiberegning skal udføres i forbindelse med alt nybyggeri samt ved om- og tilbygninger, og indsendes i forbindelse med byggetilladelse. En energiberegning anvendes til brug for opfyldelse af nye gældende krav til byggeri som et led i at fremme besparelser af det samlede energiforbrug.

En varmetabsberegning foretages for at tilsikre at nugældende lovkrav kan opfyldes.