Energiberegning

Vi udfører energi- og varmetabsberegning for nybyggeri samt om- og tilbygninger.

En energiberegning skal udføres i forbindelse med alt nybyggeri samt ved om- og tilbygninger og indsendes i forbindelse med indhentning af byggetilladelse.

En energiberegning anvendes til brug for opfyldelse af nye gældende krav til byggeri som et led i at fremme besparelser af det samlede energiforbrug.

En varmetabsberegning foretages for at sikre at gældende lovkrav kan opfyldes.

Kontakt os for at høre mere