Projektering, beskrivelse, indhentning af tilbud og byggestyring

Ved tilbygning, ombygning eller lignende kan vi forestå projektering, beskrivelse, indhentning af tilbud og byggestyring, alt opdelt i faser efter eget ønske.

Der er her mulighed for prissætning af de enkelte faser

Ingeniørberegninger

Skal der foretages ingeniørberegninger i forbindelse med ombygninger, herunder nedtagning af bærende vægge, oplægning af bærende dragere eller beregninger i forbindelse med nybyggeri, kan der her leveres assistance ved at vi udarbejder nødvendigt materiale til brug for håndværkere og myndigheder.