Byggeprojekter

Ved nybyg, tilbygning eller ombygning kan vi forestå:

  • Skitsering
  • Projektering
  • Projektbeskrivelse
  • Byggesagsbehandling
  • Indhentning af tilbud
  • Byggestyring

Der er her mulighed for prissætning af de enkelte faser

Se udtalelser fra tidligere kunder

Ingeniørberegninger

Skal der foretages ingeniørberegninger i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger (fx nedtagning af bærende vægge eller oplægning af bærende dragere), kan vi assistere ved at udarbejde nødvendigt materiale til brug for håndværkere og myndigheder.

Kontakt os for at høre mere