Byggeteknisk rådgivning

Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning ved om- og tilbygning.

Ønsker du at bygge om eller opføre en tilbygning?

Vi kan bistå med byggeteknisk rådgivning. Sammen gennemgår vi ejendommen ud fra de ønsker eller krav, der måtte være til om- eller tilbygning. Derefter kan vi drøfte mulighederne.

Efterfølgende kan vi tilbyde:

  • Udarbejdelse af skitseprojekt
  • Projektbeskrivelse
  • Visualisering i 3D
  • Byggesagsbehandling
  • Indhentning af tilbud
  • Styring af byggeri, helt eller delvist, frem til færdiggørelse

Se udtalelser fra tidligere kunder

Kontakt os