Byggeteknisk rådgivning ved om- og tilbygning

Ved byggeteknisk rådgivning forstås at vi sammen gennemgår ejendommen med de ønsker eller krav, De har, der kan være til om- og tilbygning hvor vi så efterfølgende kan drøfte mulighederne.

Vi kan påfyldende tilbyde udarbejdelse af skitseprojekt, beskrivelse, tilbudsindhentning og styring af byggeri helt eller delvist frem til færdiggørelse.

Såfremt der ønskes visualisering i 3D kan dette tilbydes.